PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro rok 2017/2018

 

    Přijímání dětí do Mateřské školy Zápy probíhá jedenkrát ročně - formou zápisu. Zápis probíhá při akci, nazvané: " Den otevřených dveří". Děti si mohou v našem zařízení pohrát s hračkami.

    Rodiče zatím předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, již potvrzenou přihlášku od lékaře a vyplněný evidenční list. Rodiče ze Záp ještě potvrzení o trvalém pobytu, a zapíší uchazeče o docházku. 

 

V tomto školním roce proběhne zápis dětí pro školní rok 2017/2018 ve čtvrtek 4.5.2017, v budově mateřské školy - od 9.30 do 11.30 a od 15.00. do 16.00 hodin. 

 

K zápisu přineste s sebou:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • potvrzení o trvalém pobytu v Zápech ( vydává Městys Zápy ) - pouze Ti rodiče, kteří mají trvalý pobyt v Zápech
  • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ 
  • vyplněnou přihlášku do MŠ - potvrzenou od lékaře vyplněný
  • evidenční list 
Uvedené formuláře lze osobně vyzvednou u ředitelky MŠ nebo stáhnout v sekci "dokumenty ke stažení". 
 
 

Upozorňujeme rodiče z jiných oblastí, že v letošním roce nezbývají volná místa pro děti, kteří nemají trvalý pobyt v Zápech. Kapacita bude plně zaplněna místními dětmi.
 

Děkujeme za pochopení

 

    Zveme všechny, kdo se chtějí přijít také podívat, popovídat si o naší mateřské škole a o naší práci, o našich dětech, o našem přístupu k výchově a vzdělávání dětí, atp. Celý provozní den je věnován pouze zápisu. Děti si pokaždé odnášejí ještě dárek v podobě výrobku od našich svěřenců.

 

Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Zápy:


1/ Trvalé bydliště dítěte

2/ Věkové kritérium

 

Adaptace nových dětí:

1/ Adaptace nových dětí v našem zařízení probíhá po individuální poradě s rodiči.

2/ Každý rodič má právo si rozhodnout o způsobu a délce adaptačního procesu svého dítěte.

3/ Ze strany MŠ jsou rodičům doporučena tato opatření:- první tři dny docházky 2 hodiny pobytu nového dítěte v MŠ- čtvrtý a pátý den docházky 4 hodiny pobytu v MŠ i s obědem - druhý týden docházky začínáme s odpoledním odpočinkem- postupně prodlužujeme dobu příchodu rodičů

4/ Vzniklé adaptační problémy řešíme vždy po dohodě s rodiči.