Jsme mateřská škola, rodinného typu, s kapacitou 45 dětí.

Naše moderní a pěkně vybavené třídy najdete v 1.patře budovy bývalé Základní školy v Zápech. Naším zřizovatelem je městys Zápy. Do „sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení“ jsme zařazeni již od 1.7.2001.

Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd:

třídu MOTÝLKŮ navštěvují děti mladší / 3-5 let / a třídu SLUNÍČEK navštěvují děti starší / 4-6 let /.

K dispozici máme dvě třídy pro denní pobyt dětí, ložnici, kde odpočíváme a prostornou tělocvičnu k pohybovému rozvoji. Pobyt venku můžeme trávit na prostorné zahradě, vybavené dvěma pískovišti a herními prvky /, které vyhovují současným normám / nebo na vycházkách , kde si budujeme bližší vztah k místu, kde vyrůstáme.

                                                                       Těšíme se na Vaši návštěvu.