Písničky

12.02.2013 11:16

Září

Září, září na léto jde stáří,

zlaté slunce září malátně a s únavou.

Žáci, žáci ve slohové práci,

píší jak nám ptáci mizí nad hlavou.

 

Švestky se modrají, jablka sládnou,

podzim jde po kraji, rybníky chladnou.

Obal se pavoučku, hedvábnou nití,

ulétni podzimu, nebo Tě chytí.

 

 

Koulelo se jablíčko

Koulelo se koulelo, červené jablíčko,

komu Ty se dostaneš, má zlatá Ančičko.

Koulely se koulely, dvě naproti sobě,

komu bych se dostala, než Jeníčku Tobě.

 

 

Šel zahradník

Šel zahradník do zahrady

s motykou, s motykou.

Vykopal tam rozmarýnu

velikou, velikou.

 

Nebyla to rozmarýna

byl to křen, byl to křen,

Vyhodil ho zahradníček

z okna ven, z okna ven.

 

 

Jeřabinka

Jeřabinko u skalky,

dej mi rudé korálky

budu krmit drozdy, kosy

nebo kvíčalky.

 

Červená se jeřabinka,

jeřabinka v stráni,

slétlo se k ní tisíc ptáků,

časně za svítání.

 

Rozhoupali větvičky,

sezobali kuličky,

zazpívali jeřabince

nové písničky.

 

 

Mráček a Dráček

Podivil se bílý Mráček,

když se toulal oblohou.

Co to letí, snad ne Dráček?

Proč nechodí po nohou?

 

Nemám nohy ani křídla,

jenom pěkný ocásek.

Děti si mě přivázaly,

na dlouhatý provázek.

 

A když v polích vítr fouká,

dětem bere čepice.

Lítám si tu sem a tam,

a raduji se velice.

 

Neboj se mě, milý Mráčku,

budeme si spolu hrát

na honěnou, schovávačku,

až se setmí, půjdem spát.

 

A tak si tam poletují,

překážejí sluníčku.

Nestihli si odpočinout

ani malou chviličku.

 

 

Káča a čert

Byla jedna Káča,

ta se chtěla vdát,

čert to na ní viděl,

šel s ní tancovat.

 

Ref: Na krk mu skočila, dokola se točila.

        Na krk mu skočila, dokola se točila.

 

Hned si chtěla Káča,

toho čerta brát,

pořád se ho ptala,

jak moc jí má rád.

 

Ref: Když nemoh na nohy, tahala ho za rohy.

        Když nemoh na nohy, tahala ho za rohy.

 

 

Bu, bu, bu

Bububu, bububu,

jednou tam a jednou tu.

Bububu, bububu,

zpívej čertí šarádu.

 

Tancování to je naše,

teplo, oheň, vaří kaše.

Co bude dnes k večeři?

Voláme už od dveří.

 

Bububu, bububu,

jednou tam a jednou tu.

Bububu, bububu,

zpívej čertí šarádu.

 

Čertí škola, to je žůžo,

to, co chtějí, dělat můžou.

Za domácí cvičení

mají čertí strašení.

 

Bububu, bububu,

jednou tam a jednou tu.

Bububu, bububu,

zpívej čertí šarádu.

 

 

Ukazovací

Rohy, kožichy, kopyta, ocas,

kopyta, ocas, kopyta, ocas.

Rohy, kožichy, kopyta, ocas,

kopyta, ocas, kopyta, ocas.

Jazyk, brada, uši, nos.

 

 

Čertovská polka

Když se čerti rozhněvali,

kopytem si dupli.

Kožichy si protřepali,

dokola si hupli.

Ble ble ble, ble ble ble,

dokola si hupli.

 

Ocasem si zatočili,

pěkně bez okolků.

Tancovali vpravo, vlevo,

tu čertovskou polku.

Ble ble ble, ble ble ble,

tu čertovskou polku.

 

 

Čertíci jak si povídáte

Čerti, čerti,

 jak si vlastně povídáte?

čerti, čerti,

 jakou máte řeč?

Ble ble ble, ble ble ble

ble ble ble.

Ble ble ble, ble ble ble

ble ble ble.

 

Čertíci, čertíci,

jak si vlastě povídáte?

Čertíci, čertíci,

jakou máte řeč?

Ble ble ble, ble ble ble

ble ble ble.

Ble ble ble, ble ble ble

ble ble ble.

 

 

Jak jsi krásné neviňátko

Jak jsi krásné neviňátko,

vprostřed bídy nebožátko.

Před Tebou padáme,

dary své skládáme.

 

Já Ti nesu veselého,

beránka ze stáda svého.

S ním si můžeš hráti,

libě žertovati.

 

Já Ti nesu dvě kožičky,

by zahřály tvé nožičky.

Já zas trošku mlíčka,

by vzkvetla tvá líčka.

 

 

Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody,

zpívejte dítky koledy.

O tom co se vskutku stalo,

že se lidem narodilo děťátko.

 

Po tmě leží nemá svíčičky,

na nebi svítí mu hvězdičky.

Ty jenž všechen oděv dáváš,

samos nahé a nic nemáš, děťátko.

 

 

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán, veselme se.

Z růže kvítek nám, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského,

nám, nám narodil se.

 

 

Štědrej večer nastal

Štědrej večer nastal,

štědrej večer nastal

koledy přichystal,

koledy přichystal.

 

Paní mámo vstaňte,

paní mámo vstaňte

koledu nám dejte,

koledu nám dejte.

 

Paní máma vstala,

paní máma vstala

koledu nám dala,

koledu nám dala.

 

 

Půjdem spolu do Betléma

Půjdem spolu do Betléma,

dudlaj, dudlaj, dudlaj da.

Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbati,

ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbat.

 

Začni Kubo na ty dudy,

dudlaj, dudlaj, dudlaj da.

Ježíšku, panáčku …

 

A ty Janku na píšťalku,

dudlaj, dudlaj, dudlaj da.

Ježíšku, panáčku…

 

 

Rolničky, rolničky

Sláva, už je sníh

jedem na saních,

kluci křičí, zvonek zní

jenom táta ztich.

 

Kouká na syna,

uši napíná.

Co to slyší v rolničkách

a na co vzpomíná.

 

Ref: Rolničky, rolničky, kdopak Vám dal hlas?

        Kašpárek maličký, nebo Děda Mráz?

        Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?

        Maminčiny písničky, vánoce a sníh.

 

 

Klouzanice

Klouzanice, klouzanice,

tak jsem sebou plác.

Sníh mi vlezl do čepice,

svalila mě klouzanice,

udělal jsem bác.

 

 

Čížečku, čížečku

Čížečku, čížečku,

práčku maličký.

Pověz mi čížečku,

jak sejou mák.

 

Aj tak tak sejou mák,

aj tak tak sejou mák.

Aj tak tak sejou mák,

tak sejou mák.

 

Čížečku, čížečku,

ptáčku maličký.

Pověz mi čížečku,

jak plejou mák.

 

Aj tak tak, plejou mák,

aj tak tak, plejou mák.

Aj tak tak, plejou mák,

tak plejou mák.

 

Čížečku, čížečku,

ptáčku maličký.

Pověz mi čížečku,

jak kvete mák.

 

Aj tak tak, kvete mák,

aj tak tak, kvete mák.

Aj tak tak, kvete mák,

tak kvete mák.

 

Čížečku, čížečku,

ptáčku maličký.

Pověz mi čížečku,

jak roste mák.

 

Aj tak tak, roste mák,

aj tak tak, roste mák.

Aj tak tak, roste mák,

tak roste mák.

 

Čížečku, čížečku,

ptáčku maličký.

Pověz mi čížečku,

jak jedí mák.

 

Aj tak tak, jedí mák,

aj tak tak, jedí mák.

Aj tak tak, jedí mák,

tak jedí mák.