Prosinec (zpívání pod stromečkem)

08.02.2013 10:05

Půjdem spolu do Betléma

Půjdem spolu do Betléma,

dudlaj, dudlaj, dudlaj da.

Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbati,

Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbat.

 

Začni Kubo na ty dudy,

dudlaj, dudlaj, dudlaj da.

Ježíšku, panáčku …

 

A ty Janku na píšťalku,

dudlaj, dudlaj, dudlaj da.

Ježíšku, panáčku…

 

Nesem Vám noviny

Nesem Vám noviny, poslouchejte,

z Betlémské krajiny, pozor dejte.

Slyšte je pilně a neomylně,

slyšte je pilně a neomylně,

rozjímejte.

 

Synáčka porodila, čistá panna.

V jesličky vložila Krista Pána.

Jej ovinula, jej zavinula,

jej ovinula, jej zavinula plenčičkama.

 

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán, veselme se,

z růže kvítek vykvet nám, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského,

nám, nám, narodil se.

 

Štědrej večer nastal

Štědrej večer nastal,

štědrej večer nastal

koledy přichystal,

koledy přichystal.

 

Paní mámo vstaňte,

paní mámo vstaňte

koledu nám dejte,

koledu nám dejte.

 

Paní máma vstala,

paní máma vstala

koledu nám dala,

koledu nám dala.