Zápis pro rok 2013/14

25.01.2013 10:20

      Přijímání dětí do Mateřské školy Zápy probíhá jedenkrát ročně - formou zápisu.
     Zápis probíhá při akci, nazvané: " Den otevřených dveří", děti si mohou v našem zařízení pohrát s hračkami,  rodiče zatím předloží občanský průkaz a rodný list dítěte a zapíší uchazeče o docházku do našeho zařízení. "Den otevřených dveří "je zaměřen pro všechnu veřejnost, nejen pro zapisované děti. V tomto školním roce proběhne zápis dětí pro školní rok 2013/2014 ve čtvrtek 28.3.2012,   v budově mateřské školy - od 9.30 do 11.30 a od 15.00. do 16.00 hodin. Proto  zveme všechny, kdo se chtějí přijít také podívat, popovídat si o naší mateřské škole a o naší práci, o našich dětech o našem přístupu k výchově a vzdělávání dětí,  atp. Celý provozní den je věnován pouze zápisu. Děti si pokaždé odnášejí ještě dárek v podobě výrobku od našich svěřenců.

 
Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Zápy:
1/ Trvalé bydliště dítěte
2/ Věkové kritérium

     
     
Adaptace nových dětí:
1/ Adaptace nových dětí v našem zařízení probíhá po individuální poradě s rodiči.
2/ Každý rodič má právo si rozhodnout o způsobu a délce adaptačního procesu svého dítěte.
3/ Ze strany MŠ jsou rodičům doporučena tato opatření:
   -         první tři dny docházky 2 hodiny pobytu nového dítěte v MŠ
   -         čtvrtý a pátý den docházky 4 hodiny pobytu v MŠ i s obědem
   -         druhý týden docházky začínáme s odpoledním odpočinkem
   -         postupně prodlužujeme dobu příchodu rodičů
4/ Vzniklé adaptační problémy řešíme vždy po dohodě s rodiči.