Výsledky přijímacího řízení 2018/2019:

 

MŠ Zápy, konaného dne 3.5.2018

 

Přijaté děti:   1/2018 ,   2/2018 ,    5/2018 ,    6/ 2018 , 

                        7/2018 ,    8/2018 ,    9/2018 ,  10/2018 ,

                      12/2018 ,  13/2018 ,  14/2018 ,  19/2018

 

-------------------------------------------------------------------

 

Nepřijaté děti:      3/2018  ,    4/2018  , 11/2018  ,  

                              15/2018  ,16/2018  ,  17/2018  ,

                               18/2018