Ze života třídy

 

PROSINEC

 • tento měsíc si budeme povídat o adventu, seznámíme se zvyky Vánoc
 • každý den budeme plnit úkoly v adventním kalendáři, vždy v pátek si zapálíme novou svíčku na adventním svícnu
 • uspořádáme si "čertoviny", možná nás navštíví Mikuláš
 • upečeme si vanilkové rohlíčky, ozdobíme si vánoční stromeček
 • naučíme se nové vánoční básničky a písničky
 

LISTOPAD

 • v tomto měsíci budeme podnikat vycházky do přírody
 • zaměříme se na pozorování změn v přírodě - zkracování dne, jinovatka, mlhy
 • budeme si všímat, jak se příroda a zvířata připravují na zimu
 • navštívíme místní knihovnu, budeme si vyprávět na téma "KNIHA"
 • začneme se těšit na příchod Mikuláše, čerta a anděla
 • budeme se připravovat na čas adventu
 • naučíme se pásmo písniček a básniček na akci "Rozsvícení vánočního stromečku"

 

ŘÍJEN

 • v tomto měsíci si na vycházkách budeme všímat změn v přírodě souvisejících s přicházejícím podzimem
 • nasbíráme různé druhy přírodnin a listí 
 • vyrobíme si draky
 • budeme si povídat o čtvero ročních obdobích, řekneme si typické znaky
 • vyrobíme si světýlko na obecní akci "Svíčkový pochod"
 • naučíme se nové básničky a písničky

 

ZÁŘÍ

 • v tomto prvním měsíci se zaměříme na adaptaci nových dětí  a zavzpomínáme na prázdniny
 • seznámíme se s jednotlivými místnostmi MŠ
 • pohrajeme si na zahradě MŠ
 • povíme si pravidla bezpečnosti, které budeme při pobytu v MŠ dodržovat
 • naučíme se poznávat svoji značku a značku svých kamarádů
 • naučíme se nové básničky a písničky
 • na zahradě MŠ si opečeme jablíčka 
 • ochutnáme různé druhy ovoce a zeleniny