Ze života třídy

 

ŘÍJEN

 • v tomto měsíci si na vycházkách budeme všímat změn v přírodě souvisejících s přicházejícím podzimem
 • nasbíráme různé druhy přírodnin a listí 
 • vyrobíme si draky
 • budeme si povídat o čtvero ročních obdobích, řekneme si typické znaky
 • vyrobíme si světýlko na obecní akci "Svíčkový pochod"
 • naučíme se nové básničky a písničky

 

ZÁŘÍ

 • v tomto prvním měsíci se zaměříme na adaptaci nových dětí  a zavzpomínáme na prázdniny
 • seznámíme se s jednotlivými místnostmi MŠ
 • pohrajeme si na zahradě MŠ
 • povíme si pravidla bezpečnosti, které budeme při pobytu v MŠ dodržovat
 • naučíme se poznávat svoji značku a značku svých kamarádů
 • naučíme se nové básničky a písničky
 • na zahradě MŠ si opečeme jablíčka 
 • ochutnáme různé druhy ovoce a zeleniny