Ze života třídy

 

LEDEN

 • na začátku měsíce zavzpomínáme na vánoce, povíme si, co nám Ježíšek přinesl
 • naučíme se poznat a pojmenovat nejznámější druhy ptáčků a zvířat žijících v lese
 • zamyslíme se nad tím, jak jim můžeme v zimě pomoci
 • na vycházkách do přírody budeme sledovat zvířecí stopy a určovat komu patří
 • pozorovat ptáčky v krmítku a nezapomeneme ani na krmení kachniček 
 • koncem měsíce se začneme těšit na blížící se karneval
 • naučíme se nové  písničky a básničky

PROSINEC

 • tento měsíc si budeme povídat o adventu, seznámíme se zvyky a tradicemi vánoc
 • každý den budme plnit úkoly připravené v adventním kalendáři
 • vždy v pátek si zapálíme novou svíčku na adventním svícnu
 • uspořádáme si rej čertíků
 • vyzdobíme si třídu vánočními motivy a ozdobíme si vánoční stromeček
 

 

LISTOPAD

 • v tomto měsíci budeme podnikat vycházky do přírody, zaměříme se na pozorování změn v přírodě
 • popovídáme si o tom, co děláme během dne a porovnáme rozdíly
 • přivítáme Svatého Martina
 • navštívíme místní knihovnu, budeme si vyprávět na téma kniha
 • připravíme si pásmo básniček a písniček na akci "Rozsvícení vánočního stromečku"

 

ŘÍJEN

 • v tomto měsíci si na vycházkách budeme všímat změn v přírodě souvisejících s přicházejícím podzimem
 • nasbíráme různé druhy přírodnin a listí 
 • vyrobíme si draky
 • budeme si povídat o čtvero ročních obdobích, řekneme si typické znaky
 • vyrobíme si světýlko na obecní akci "Svíčkový pochod"
 • naučíme se nové básničky a písničky

 

ZÁŘÍ

 • v tomto prvním měsíci se zaměříme na adaptaci nových dětí  a zavzpomínáme na prázdniny
 • seznámíme se s jednotlivými místnostmi MŠ
 • pohrajeme si na zahradě MŠ
 • povíme si pravidla bezpečnosti, které budeme při pobytu v MŠ dodržovat
 • naučíme se poznávat svoji značku a značku svých kamarádů
 • naučíme se nové básničky a písničky
 • na zahradě MŠ si opečeme brambory 
 • ochutnáme různé druhy ovoce a zeleniny