Ze života třídy

 

ČERVEN

 • v tomto měsíci nás čeká několik zajímavých akcí
 • oslavíme den dětí
 • navštívíme zámek v Brandýse nad Labem, dozvíme se něco málo z jeho historie
 • vypravíme se do divadla v přírodě
 • společně s rodiči si na zahradě MŠ opečeme buřtíky a jablíčka, ti odvážnější mohou v MŠ strávit noc
 • navštívíme zvířátka v ZOO parku Doksy
 • celý měsíc se budeme věnovat nácviku besídky pro rodiče, kterou se rozloučíme se školním rokem

 

KVĚTEN

 • tento měsíc jsme si pro děti připravili několik zajímavých akcí a výletů
 • povíme si více o své rodině, řekneme si, jaké povolání rodiče vykonávají
 • pro maminku k svátku si vyrobíme přáníčko a malý dáreček
 • před výletem do ZOO si budeme vyprávět o zvířátkách, která tam žijí
 • podnikneme výlet na zmrzlinu, spojený s jízdou vláčkem a vycházkou v přírodě
 • na konci měsíce se společně vydáme na dobrodružnou cestu za pokladem

 

DUBEN

 • na vycházkách budeme společně pozorovat přírodu - květiny, stromy, zvířata s mláďaty
 • budeme se věnovat dopravě a pravidlům silničního provozu, seznámíme se také s IZS a jeho složkami
 • budeme si povídat o domácích zvířatech a jejich mláďatech
 • připravíme se na pálení čarodějnic, uspořádáme si čarodějnický rej

 

BŘEZEN

 • v tomto měsíci se rozloučíme se zimou a přivítáme jaro
 • na vycházkách budeme pozorovat změny v přírodě, budeme si všímat prvních jarních květin
 • seznámíme děti s nejznámějšími hudebními nástroji, vyzkoušíme si na některé zahrát
 • vyzdobíme si třídu i MŠ jarními motivy
 • připravíme se na svátky jara - VELIKONOCE

 

LEDEN

 • na začátku měsíce zavzpomínáme na vánoce, povíme si, co nám Ježíšek přinesl
 • naučíme se poznat a pojmenovat nejznámější druhy ptáčků a zvířat žijících v lese
 • zamyslíme se nad tím, jak jim můžeme v zimě pomoci
 • na vycházkách do přírody budeme sledovat zvířecí stopy a určovat komu patří
 • pozorovat ptáčky v krmítku a nezapomeneme ani na krmení kachniček 
 • koncem měsíce se začneme těšit na blížící se karneval
 • naučíme se nové  písničky a básničky

PROSINEC

 • tento měsíc si budeme povídat o adventu, seznámíme se zvyky a tradicemi vánoc
 • každý den budme plnit úkoly připravené v adventním kalendáři
 • vždy v pátek si zapálíme novou svíčku na adventním svícnu
 • uspořádáme si rej čertíků
 • vyzdobíme si třídu vánočními motivy a ozdobíme si vánoční stromeček
 

 

LISTOPAD

 • v tomto měsíci budeme podnikat vycházky do přírody, zaměříme se na pozorování změn v přírodě
 • popovídáme si o tom, co děláme během dne a porovnáme rozdíly
 • přivítáme Svatého Martina
 • navštívíme místní knihovnu, budeme si vyprávět na téma kniha
 • připravíme si pásmo básniček a písniček na akci "Rozsvícení vánočního stromečku"

 

ŘÍJEN

 • v tomto měsíci si na vycházkách budeme všímat změn v přírodě souvisejících s přicházejícím podzimem
 • nasbíráme různé druhy přírodnin a listí 
 • vyrobíme si draky
 • budeme si povídat o čtvero ročních obdobích, řekneme si typické znaky
 • vyrobíme si světýlko na obecní akci "Svíčkový pochod"
 • naučíme se nové básničky a písničky

 

ZÁŘÍ

 • v tomto prvním měsíci se zaměříme na adaptaci nových dětí  a zavzpomínáme na prázdniny
 • seznámíme se s jednotlivými místnostmi MŠ
 • pohrajeme si na zahradě MŠ
 • povíme si pravidla bezpečnosti, které budeme při pobytu v MŠ dodržovat
 • naučíme se poznávat svoji značku a značku svých kamarádů
 • naučíme se nové básničky a písničky
 • na zahradě MŠ si opečeme brambory 
 • ochutnáme různé druhy ovoce a zeleniny