Ze života třídy

 

PROSINEC

 • tento měsíc si budeme vyprávět o adventu, seznámíme se se zvyky a tradicemi Vánoc
 • každý den budeme plnit úkoly z adventního kalendáře, vždy v pátek si zapálíme novou svíčku na adventním svícnu
 • v prvním prosincovém týdnu se zaměříme na příchod Mikuláše, čerta a anděla
 • upečeme si společně vánoční cukroví, ozdobíme si vánoční stromeček
 • naučíme se nové básničky a písničky na vánoční besídku
 • pokud nám bude počasí přát, budeme si užívat letních radovánek

 

LISTOPAD

 • tento měsíc se s dětmi zaměříme na pozorování změn v přírodě - zkracování dne, jinovatka, mlhy
 • naučíme se správně pojmenovat jehličnaté a listnaté stromy, seznámíme se s názvy hub
 • přiblížíme dětem pranostiku Sv. Martina, budeme se připravovat na čas adventu
 • koncem měsíce se začneme těšit na příchod Mikuláše, čerta a anděla
 • naučíme se pásmo básniček a písniček na akci "Rozsvícení vánočního stromečku"

 

ŘÍJEN

 • na začátku měsíce se budeme s dětmi věnovat tématu "Moje tělo" 
 • vysvětlíme si pojem "čtvero roční období", budeme si vyprávět, jaké činnosti v ročních obdobích děláme
 • zaměříme se na ochranu životního prostředí a třídění odpadu
 • seznámíme se s různými druhy materiálu
 • vyrobíme si světýlko pro obecní akci "Svíčkový pochod"
 • naučíme se nové básničky a písničky

 

ZÁŘÍ

 • přivítáme mezi sebou nové kamarády a budeme jim pomáhat, aby se jim v naší MŠ líbilo
 •  procvičíme si znalost jmen a značek  našich kamarádů
 • budeme si povídat o prázdninách a o tom, co zajímavého jsme o prázdninách zažili
 • naučíme se rozlišovat ovoce od zeleniny a seznámíme se i s méně známými druhy ovoce i zeleniny
 •  naučíme nové básničky a písničky