Ze života třídy

 

ŘÍJEN

 • na začátku měsíce se budeme s dětmi věnovat tématu "Moje tělo" 
 • vysvětlíme si pojem "čtvero roční období", budeme si vyprávět, jaké činnosti v ročních obdobích děláme
 • zaměříme se na ochranu životního prostředí a třídění odpadu
 • seznámíme se s různými druhy materiálu
 • vyrobíme si světýlko pro obecní akci "Svíčkový pochod"
 • naučíme se nové básničky a písničky

 

ZÁŘÍ

 • přivítáme mezi sebou nové kamarády a budeme jim pomáhat, aby se jim v naší MŠ líbilo
 •  procvičíme si znalost jmen a značek  našich kamarádů
 • budeme si povídat o prázdninách a o tom, co zajímavého jsme o prázdninách zažili
 • naučíme se rozlišovat ovoce od zeleniny a seznámíme se i s méně známými druhy ovoce i zeleniny
 •  naučíme nové básničky a písničky