Ze života třídy

 

ČERVEN

 • v tomto měsíci nás čeká několik zajímavých akcí a výletů
 • společně oslavíme DD, přichystáme si různé soutěže
 • seznámíme se s historií našeho našeho okolí, navštívíme zámek v Brandýse nad Labem
 • na zahradě si s rodiči opečeme buřtíky, odvážné děti mohou v MŠ strávit noc
 • navštívíme ZOO park Doksy
 • uspořádáme si besídku, na které se rozloučíme s předškoláky

KVĚTEN

 • tento měsíc si budeme povídat o své rodině, rodinných vztazích a zvycích
 • seznámíme se s různými druhy povolání, povíme si jaké zaměstnání vykonávají naši rodiče a čím chceme být my
 • popřejeme mamince k svátku matek, vyrobíme jí malý dáreček
 • navštívíme ZOO Liberec, naučíme se poznat a pojmenovat zvířátka, která tam žijí
 • společně podnikneme výlet na zmrzlinu
 • koncem měsíce se vypravíme na cestu za pokladem, na které budeme plnit různé úkoly

DUBEN

 • tento měsíc si s dětmi budeme povídat o bezpečném pohybu v silničním provozu
 • naučíme se poznat a pojmenovat dopravní prostředky, seznámíme se s dopravními značkami
 • budeme se věnovat tématu "Domácí zvířata a jejich mláďata"
 • začneme se připravovat na prostředí ZŠ, budeme se zabývat úkoly, které nás tam čekají
 • koncem měsíce se začneme připravovat na pálení čarodějnic

 

BŘEZEN

 • tento měsíc se budeme těšit na příchod jara
 • na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě a hledat první jarní kytičky
 • seznámíme děti se základními hudebními nástroji, vyzkoušíme si na některé zahrát
 • koncem měsíce se budeme věnovat přípravám na blížící se velikonoce
 • třídu i MŠ si vyzdobíme jarními motivy

 

ÚNOR

 • na začátku měsíce si uspořádáme karnevalový rej, vyzdobíme si třídu karnevalovými motivy
 • budeme si povídat na téma "Kniha", navštívíme knihovnu Eduarda Petišky
 • seznámíme se blíže s Českou republikou a hlavním městem Prahou
 • prozkoumáme vesmír a sluneční soustavu
 • zaměříme se také na ochranu životního prostředí
 • naučíme se nové básničky a písničky

LEDEN

 • na začátku měsíce zavzpomínáme na vánoce, povíme si, co nám Ježíšek přinesl
 • naučíme se poznat a pojmenovat nejznámější druhy ptáčků a zvířat žijících v lese
 • zamyslíme se nad tím, jak jim můžeme v zimě pomoci
 • na vycházkách do přírody budeme sledovat zvířecí stopy a určovat komu patří
 • pozorovat ptáčky v krmítku a nezapomeneme ani na krmení kachniček 
 • koncem měsíce se začneme těšit na blížící se karneval
 • naučíme se nové  písničky a básničky

 

PROSINEC

 • tento měsíc si budeme vyprávět o adventu, seznámíme se se zvyky a tradicemi vánoc
 • každý den budeme plnit úkoly z adventního kalendáře
 • vždy v pátek si zapálíme novou svíčku na adventním svícnu
 • v prvním prosincovém týdnu se zaměříme na příchod čerta, Mikuláše a anděla, uspořádáme si čertovský rej
 • upečeme si vánoční cukroví, ozdobíme si vánoční stromeček
 • naučíme se nové vánoční písničky a básničky

 

LISTOPAD

 • tento měsíc se s dětmi zaměříme na pozorování změn v přírodě
 • naučíme se správně pojmenovat listnaté stromy a jejich plody
 • seznámíme se s názvy hub
 • přiblížíme si pranostiku Svatého Martina
 • budeme se připravovat na čas adventu, vyrobíme si adventní svícen a věnec
 • koncem měsíce se začneme těšit na příchod Mikuláše, čerta a anděla
 • naučíme se pásmo básniček a písniček na akci "Rozsvícení vánočního stromečku"

 

ŘÍJEN

 • na začátku měsíce se budeme s dětmi věnovat témtu "Moje tělo" 
 • vysvětlíme si pojem "čtvero roční období", budeme si vyprávět, jaké činnosti v ročních obdobích děláme
 • na vycházkách si budeme všímat změn přírody, které nám podzim přináší, nasbíráme si různé druhy listí a přírodnin
 • vyrobíme si světýlko pro obecní akci "Svíčkový pochod"
 • naučíme se nové básničky a písničky

 

ZÁŘÍ

 • přivítáme mezi sebou nové kamarády a budeme jim pomáhat, aby se jim v naší MŠ líbilo
 •  procvičíme si znaost jmen a značek  našich kamarádů
 • budeme si povídat o prázdninách a o tom, co zajímavého jsme o prázdninách zažili
 • nejhezčí vzpomínku z prázdnin si nakreslíme
 • naučíme se rozlišovat ovoce od zeleniny a seznámíme se i s méně známými druhy ovoce i zeleniny
 •  naučíme nové básničky a písničky